Quy định về mức xử phạt mới đối với lái xe có nồng độ cồn trong máu

mức xe phạt nồng độ cồn xe đạp

Tóm tắt bài viết

Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với trường hợp có nồng độ cồn

Nồng độ cồn có trong máu khi tham gia giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn trong thời gian vừa qua, trong khi mức xử phạt cho việc lưu thông có cồn vẫn còn khá thấp.

Ngày 31/12/2019, Chính phủ đã thông qua Nghị định 100/2019/NĐ-CP, về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định này có 05 chương, 86 điều, tăng 04 điều so với Nghị định cũ. Một số điểm mới, được điều chỉnh bổ sung tại Nghị định này như sau:

  • Quy định mới về xử phạt đối với người đi xe máy có nồng độ cồn từ 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở trở xuống; đối với người đi xe đạp, xe đạp điện có nồng độ cồn;
  • Tăng mức phạt tối đa với người đi ô tô có nồng độ cồn lên đến 30 – 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng (Nghị định 46 chỉ quy định phạt đến 16 – 18 triệu đồng, tước quyền dùng giấy phép lái xe 04 – 06 tháng)…
  • Bổ sung quy định về việc sử dụng thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm…

Tuy nhiên, những quy định mới về nồng độ cồn là điểm đáng chú ý nhất.

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe đạp, xe đạp điện theo quy định hiện hành

Tại quy định trước đây, vấn đề người đi xe đạp, xe đạp điện có nồng độ cồn không có quy định cụ thể. Tuy nhiên, việc thông qua Nghị định 100/2019 đã thể hiện chủ trương cứng rắn của Chỉnh phủ nhằm khắc phục tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Cụ thể, mức xử phạt được quy định như sau:

Nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0.25 miligam/1 lít khí thở

Theo quy định tại điểm q, khoảng 1, Điều 8 Nghị định này, mức xử phạt được quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vị phạm sau đây:

q, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0.25 miligam/1 lít khí thở”

Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt qua 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.25 miligam đến 0.4 miligam/1 lít khí thở.

Theo điểm e, khoản 3, điều 8, quy định cụ thể về mức phạt trong trường hợp này như sau:

“Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong cách hành vi vi phạm sau đây:

c, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.25 miligam đến 0.4 miligam/1 lít khí thở.”

Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/ 1 lít khí thở

Theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 8, mức xử phạt trong trường hợp này như sau:

“4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong cách hành vi vi phạm sau đây:

c, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở.”

Tóm lại, mức phạt được quy định như sau:

(Click vào hình ảnh để xem rõ hơn)

Tổng hợp mức phạt nồng độ cồn xe đạp – xe đạp điện

mức xe phạt nồng độ cồn xe đạp

      Theo quy định hiện hành, người đi xe đạp có thể bị xử lý vi phạm hành chính khi có nồng độ cồn.

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy theo quy định hiện hành

Theo quy định cũ, nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông nếu không gây tai nạn thì sẽ là dưới 50 miligam/100 mililit máu hoặc dưới 0.25 miligam/ 1 lít khi thở. Tuy nhiên, đã có sự điều chỉnh nhất định trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0.25 miligam/1 lít khí thở

Trước đây, Nghị định 46/2016/NĐ-CP không có quy định cụ thể về mức xử phạt trong trường hợp này. Tuy nhiên, theo quy định mới, người tham điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn ở mức trên sẽ bị xử phạt.

Cụ thể, theo quy định tại điểm Khoản 6, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt được quy định khi có nồng độ cồn trong máu, trong hơi thở như sau:

“6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vị phạm sau đây:

c, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0.25 miligam/1 lít khí thở”

Như vậy, chỉ cần có nồng độ cồn, người đi xe máy hoàn toàn có thể bị xử phạt theo quy định trên.

Từ hôm nay (01/01/2020) tăng mực xử phạt khi uống rượu bia

Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt qua 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.25 miligam đến 0.4 miligam/1 lít khí thở.

Mức xử phạt được điều chỉnh so với Nghị định cũ được quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 6 như sau:

“7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong cách hành vi vi phạm sau đây:

c, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.25 miligam đến 0.4 miligam/1 lít khí thở”

Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/ 1 lít khí thở

Theo quy định tại điểm e, khoản 8, Điều 6 Nghị định này, mức phạt nồng độ cồn được điều chỉnh như sau:

“8. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong cách hành vi vi phạm sau đây:

c, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở.”

  Tóm lại, mức xử phạt được quy định như sau:

xe máy

Tổng hợp mức phạt nồng độ cồn xe máy

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật hiện hành

Nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0.25 miligam/1 lít khí thở

Căn cứ theo c, khoản 6, Điều 7 Nghị định này, mức xử phạt được quy định như sau:

” Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.”

Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt qua 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.25 miligam đến 0.4 miligam/1 lít khí thở

Đối với trường hợp này, mức xử phạt được quy định như sau:

“Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.”

(Theo điểm b, khoản 7, Điều này)

Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/ 1 lít khí thở

Theo khoản 9, Điều này, mức phạt tiền được quy định như sau:

“Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở.”

  Tóm lại, mức xử phạt được quy định như sau:

quy định xử phạt nồng độ cồn

Tổng hợp mức phạt nồng độ cồn xe kéo, xe máy chuyên dùng

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với ô tô theo quy định của pháp luật hiện hành

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, các mức xử phạt cũng có sự điều chỉnh.

Nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0.25 miligam/1 lít khí thở

Căn cứ theo điểm c, khoản 6, Điều 5 Nghị định này, mức phạt nồng độ cồn được quy định như sau:

“6. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong cách hành vi vi phạm sau đây:

c, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0.25 miligam/1 lít khí thở”.”

Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt qua 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.25 miligam đến 0.4 miligam/1 lít khí thở.

Tại điểm c, khoản 8, Điều 5 Nghị định này, mức phạt cũng có sự điều chỉnh so với Nghị định 46/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“8. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong cách hành vi vi phạm sau đây:

c, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.25 miligam đến 0.4 miligam/1 lít khí thở.”

Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/ 1 lít khí thở

Theo điểm a, khoản 10, Điều 5, mức phạt được áp dụng trong trường hợp này như sau:

“10. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong cách hành vi vi phạm sau đây:

a, Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở.”

Mức xử phạt đối với ô tô được quy định như sau:

    mức xử phạt ô tô

Tổng hợp mức phạt nồng độ cồn xe ô tô

      Như vậy, tính từ ngày hôm nay (01.01/2020), khi đã uống rượu, đã có nồng độ cồn trong người thì dù bạn tham gia giao thông bằng phương tiện gì thì đều có thể bị xử lý hành chính. Ngoài việc xử phạt tiền như Luật NQH Việt đã trình bày ở trên, các bạn còn bị các hình thức phạt bổ sung như tước giấy phép lái xe hoặc bị tạm giữ phương tiện. Vì mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia, khi đã lái xe thì không sử dụng rượu bia.

Trên đây là các mức xử phạt về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình tra cứu mức xử phạt nồng độ cồn khi mình bị vi phạm. Nếu còn thông tin nào chưa rõ ràng hoặc còn vấn đề chưa rõ, bạn có thể kết nối tới

Nguồn : https://luatnqh.vn/cac-muc-phat-nong-do-con-khi-tham-gia-giao-thong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *