Ngân hàng bán thanh lý xe Hyundai HD99 cẩu Unic 370 đời 2017

Hiện chiếc xe tải HD99 gắn cẩu cũ của chúng tôi đã bán rồi.

Sẽ thông báo lại khi có xe mới.

Xin cảm ơn !!!