Xe ben Iz65S Gold 1.9 tấn 2 khối Đô Thành máy Isuzu tổng tải dưới 5 tấn

455,000,000.00